News

Recent news

Structure of the academic year 2019 - 2020

9/28/2020

Structure of the academic year 2019-2020

more

Informations for students

9/28/2020

Informations for students

more

Economics

The Faculty of Economics awaits you with specializations ...

more

Events

Recent events

Școala de vară ”Atelierul de antreprenoriat” - Regulament concurs concepte de afaceri 2021

6/30/2021

REGULAMENT CONCURS BUSINESS PITCH 2021_UAV - FINALAnexa 1_Formular de înscriere la concurs concepte de afaceri_FINALAnexa 2_Prezentare concept de afacere companie_model business pitch_FINAL

more

CONCURSUL DE ECONOMIE PENTRU STUDENŢI ŞI ELEVI „VIRGIL MADGEARU”- EDIŢIA a –VII-a, 2020.

11/27/2020

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 25, 26 şi 27.11.2020, fiind organizat de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad - Facultatea de Ştiinţe Economice, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Ju...

more

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC ”ECONOMIA - PREZENT ȘI VIITOR”, Ediția a XXI-a

11/27/2020

Evenimentul s-a desfăşurat zilnic, în perioada 24 - 27 noiembrie 2020, începând cu orele 10:00, în sala Senatului (D13), dar și în sălile de la parterul și etajul II ale corpului D (D9, D11, D12, D42)...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...