Cadre didactice

Conducerea Facultății de Științe Economice

DecanConf.univ.dr Sanda Grigorie
ProdecanConf.univ.dr Pantea Mioara Florentina
ProdecanLect.univ.dr Spînu Adina Eleonora

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Nr.crt.

Funcţia didactică

Nume şi prenume

1

Prof.univ.dr.

Lile Ramona

2

Prof.univ.dr.

Cernușca Lucian

3

Conf.univ.dr.

Isac Florin

4

Conf.univ.dr.

Bălan Leonard

5

Conf.univ.dr.

Cilan Teodor

6

Conf.univ.dr.

Pantea Mioara

7

Conf.univ.dr.

Almasi Robert

8

Lect.univ.dr.

Cuc Lavinia Denisia

9

Lect.univ.dr.

Spînu Adina

10

Lect.univ.dr.

Mazuru Luminiţa

11

Lect.univ.dr.

Sanda Grigorie

12

Student

Barbă Lorena Daniela

13

Student

Șușca Nicoleta Elena

14

Student

Vurdea Florina Alexandra

15

Student

Zverhovschii Ecaterina

Comisii

1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare:

1. Conf. univ. dr. Isac Florin Lucian (florinisac72@yahoo.com) - președinte

2. Conf.univ.dr. Nicolaescu Cristina

3. Conf.univ.dr. Trifan Vanina Adoriana

4. Conf.univ.dr. Maxim Olga Irina

5. Conf.univ.dr. Dăianu Codruța

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:

1. Conf.univ.dr. Bălan Leonard Sergiu (leonard_balan@yahoo.com) - preşedinte

2. Conf.univ.dr. Niţu Adrian Henorel

3. Lect.univ.dr. Risti Lucia Carmen

3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității:

1. Prof. univ. dr. Cernuşca Lucian (luciancernusca@gmail.com) - președinte

2. Conf. univ. dr. Dăianu Codruța

3. Lect. univ. dr. Gomoi Bogdan Cosmin

4. Lect. univ. dr. Risti Lucia Carmen

5. Șușca Nicoleta – student

4. Comisia pentru relații internaționale:

1. Conf. univ.dr. Pantea Mioara (mioarapantea@gmail.com) - președinte

2. Conf.univ.dr. Manaţe Daniel

3. Lect.univ.dr. Rusu Sergiu

4. Vurdea Alexandra - student

5. Comisia pentru donații și sponsorizări:

1. Lect.univ.dr. Risti Lucia Camelia (lucia_risti@yahoo.com) - președinte

2. Conf.univ.dr. Neamţiu Gheorghe

3. Lect.univ.dr. Boghicevici Claudia

4. Asist.univ.drd. Bilți Raluca Simina

6. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

1. Prof.univ.dr. Cernușca Lucian (luciancernusca@gmail.com) - președinte

2. Lect.univ.dr. Condea Bogdan

3. Lect.univ.dr. Spînu Adina Eleonora

7. Comisia de audit intern a procesului de învățământ şi cercetare:

1. Prof.univ.dr. Szenteşi Silviu (silviuszentesi@yahoo.com)- preşedinte

2. Conf.univ.dr. Isac Florin Lucian

3. Conf.univ.dr. Harangus Daniela

4. Lect.univ.dr. Mazuru Luminiţa

5. Asist. univ. dr. Rusu Corina

8. Comisia de burse:

1. Conf.univ.dr. Pantea Mioara (mioarapantea@gmail.com) - președinte

2. Șușca Nicoleta - studentă

3. Vurdea Alexandra - studentă

4. Zverhovschii Ecaterina - studentă

5. Ilca Elisabeta - secretar șef FSEco

9. Comisia de orar şi programarea examenelor:

1. Conf.univ.dr. Trifan Vanina (trifanvanina@yahoo.com) - președinte

2. Lect.univ.dr. Cuc Lavinia Denisia

3. Lect.univ.dr. Bîja Monica Suzana

4. Lect.univ.dr. Condea Bogdan Virgil

10. Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ:

1. Conf. univ. dr. Almași Robert Cristian (robert.almasi@uav.ro) - președinte

2. Lect.univ.dr. Condea Bogdan

3. Lect.univ.dr. Barbu Florentina Simona

4. Lect.univ.dr. Gomoi Bogdan Cosmin

5. Lect.univ.dr. Cuc Lavinia Denisia

11. Comisia ALUMNI

1. Lect.univ.dr. Spînu Adina Eleonora (adinasturz@gmail.com) - președinte

2. Lect.univ.dr. Bîja Monica Suzana

3. Asist.univ.dr. Rusu Corina

12. Comisia Erasmus +:

1. Lect.univ.dr. Sanda Grigorie (sandaksg@yahoo.com) - decan FSEco

2. Lect.univ.dr. Rusu Sergiu - coordonator departamental Erasmus +

3. Conf.univ.dr. Almaşi Robert Cristian - director departament FSEco

13. Comisia de echivalare a notelor în fișele de diferență:

1. Lect.univ.dr. Sanda Grigorie (sandaksg@yahoo.com) - președinte

2. Prof.univ.dr. Cernușca Lucian

3. Conf.univ.dr. Haranguș Daniela

4. Conf.univ.dr. Dăianu Dana Codruța

5. Conf.univ.dr. Bălan Leonard Sergiu

6. Ilca Elisabeta - secretar șef FSEco

    14. Membru în comisia CEAC:

    1. Prof. univ. dr. Cernușca Lucian (luciancernusca@gmail.com)

    Planul strategic al Facultății de Științe Economice 2016-2020

    Planul operațional al Facultății de Științe Economice