Prezentare

Prezentare Facultate

Știinţele economice funcționează la Arad începând cu anul universitar 1993-1994, când, prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 1346/17.09.1993, a luat fiinţă profilul economic cu două module: Finanţe şi Bănci, (specializarea: Finanţe şi asigurări), respectiv, - Gestiune, Contabilitate şi Control Financiar (specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune). Din acest moment, Facultatea de Inginerie a devenit „Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice”, titulatură sub care a funcţionat până în luna octombrie 1999.

Anul 1999 a fost anul naşterii Facultăţii de Ştiinţe Economice. Prin HG nr. 866/28.10.1999 a fost semnat actul de înfiinţare a actualei Facultăţi de Ştiinţe Economice cu două specializări, Finanţe şi Asigurări, cursuri de zi, respectiv, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, cursuri de zi, şi fără frecvenţă, ambele specializări fiind acreditate de instituţia naţională de profil care funcţiona în acea perioadă.

Calitatea actului educaţional, profesionalismul cadrelor didactice şi capacitatea de adaptare „din mers” la dinamica cererii de pe piaţa muncii au făcut posibile dezvoltarea programelor de studii, precum şi a ofertei educaţionale pentru studenţi. Aşa se face că, în prezent, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad studenţii se pot pregăti în cadrul studiilor universitare de licenţă și master în diferite specializări.

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este aceea de a forma specialişti cu înaltă calificare în urma procesului didactic şi de cercetare, în parteneriat cu mediul economic, serviciile publice, sectorul privat şi alte institute de cercetare sau centre universitare.

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice definită în strategia Facultăţii de Ştiinţe Economice este: asumarea rolului de motor de dezvoltare a societăţii prin vegherea permanentă asupra cererii de specialişti din mediul economic şi adaptarea permanentă a ofertei educaţionale creând competenţe profesionale şi de cercetare pe toate domeniile abordate.

Facultatea de Ştiinţe Economice îşi propune formarea de specialişti în domeniul economic şi financiar cu pregătire universitară pe care să o actualizeze continuu pe baza celor mai noi realizări ştiinţifice din domeniul economic.

Programele de studii de licență sunt:

În acest an universitar funcționează următoarele programe de master:

Cadrele didactice din cadrul Facultății de Ştiințe Economice își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului de Discipline Economice.