Cadre didactice

Conducerea Facultății de Științe Economice

Decan
Conf.univ.dr Sanda Grigorie
ProdecanConf.univ.dr Pantea Mioara Florentina
ProdecanLect.univ.dr Spînu Adina Eleonora

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Nr.crt.

Funcţia didactică

Nume şi prenume

1

Conf.univ.dr.

Cilan Teodor Florin

2

Conf.univ.dr

Nicolaescu Cristina

3

Conf.univ.dr.

Sanda Grigorie

4

Conf.univ.dr.

Pantea Mioara Florina

5

Conf.univ.dr.

Almasi Robert Cristian

6

Conf.univ.dr.

Bălan Leonard Sergiu

7

Conf.univ.dr.

Isac Florin Lucian

8

Prof.univ.dr.

Cuc Lavinia Denisia

9

Lect.univ.dr

Mazuru Luminița Ioana

10

Lect.univ.dr.

Spînu Adina Eleonora

11

Student

Heveși Darius Lucian

12

Student

Kis Kasza Lorena Anca

13

Student

Vieru Raluca Lorena

14

Student

Preda Daniel

Comisii

1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare:

1. Conf. univ. dr. Isac Florin Lucian (florinisac72@yahoo.com) - președinte

2. Conf.univ.dr. Nicolaescu Cristina

3. Conf.univ.dr. Trifan Vanina Adoriana

4. Lect.univ.dr. Veress Monica Suzana

5. Conf.univ.dr. Dăianu Dana Codruța

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:

1. Conf.univ.dr. Bălan Leonard Sergiu (leonard_balan@yahoo.com) - preşedinte

2. Conf.univ.dr. Isac Florin Lucian

3. Lect.univ.dr. Barbu Florentina Simona

4. Lect.univ.dr Risti Lucia Camelia

5. Lect.univ.dr Blaga Radu Lucian

3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității:

1. Prof. univ. dr. Cernuşca Lucian (luciancernusca@gmail.com) - președinte

2. Conf. univ. dr. Dăianu Dana Codruța

3. Lect. univ. dr. Gomoi Bogdan Cosmin

4. Lect. univ. dr. Risti Lucia Camelia

5. Vieru Raluca Loredana – student

4. Comisia pentru relații internaționale:

1. Conf. univ.dr. Pantea Mioara (mioarapantea@gmail.com) - președinte

2. Conf.univ.dr. Manaţe Daniel

3. Lect.univ.dr. Sinaci Maria

4. Lect.univ.dr. Hațegan Vasile Petru

5. Lect.univ.dr. Rusu Sergiu

6. Vieru Raluca Lorena - student

5. Comisia pentru donații și sponsorizări:

1. Lect.univ.dr. Risti Lucia Camelia (lucia_risti@yahoo.com) - președinte

2. Lect.univ.dr. Boghicevici Claudia

3. Lect.univ.dr. Blaga Radu Lucian

4. Lect.univ.dr. Bilți Raluca Simina

6. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

1. Prof.univ.dr. Cernușca Lucian (luciancernusca@gmail.com) - președinte

2. Conf.univ.dr. Condea Bogdan Virgil

3. Lect.univ.dr. Sinaci Maria

4. Lect.univ.dr. Rusu Corina Maria

7. Comisia de audit intern a procesului de învățământ şi cercetare:

1. Prof.univ.dr. Szenteşi Silviu (silviuszentesi@yahoo.com)- preşedinte

2. Conf.univ.dr. Isac Florin Lucian

3. Conf.univ.dr. Harangus Daniela

4. Lect.univ.dr. Mazuru Luminiţa

5. Lect.univ.dr. Spînu Adina Eleonora

8. Comisia de burse:

1. Conf.univ.dr. Pantea Mioara (mioarapantea@gmail.com) - președinte

2. Olar Andreea Nicoleta - studentă

3. Vieru Raluca Lorena - studentă

4. Dioszegi-Bondar Kristina - student

5. Ilca Elisabeta - secretar șef FSEco

9. Comisia de orar şi programarea examenelor:

1. Conf.univ.dr. Trifan Vanina (trifanvanina@yahoo.com) - președinte

2. Prof.univ.dr. Cuc Lavinia Denisia

3. Lect.univ.dr. Veress Monica Suzana

4. Conf.univ.dr. Condea Bogdan Virgil

10. Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ:

1. Conf. univ. dr. Almași Robert Cristian (robert.almasi@uav.ro) - președinte

2. Conf.univ.dr. Condea Bogdan Virgil

3. Lect.univ.dr. Barbu Florentina Simona

4. Lect.univ.dr. Gomoi Bogdan Cosmin

5. Prof.univ.dr. Cuc Lavinia Denisia

11. Comisia ALUMNI

1. Lect.univ.dr. Spînu Adina Eleonora (adinasturz@gmail.com) - președinte

2. Asist.univ.dr. Rusu Corina Maria

3. Lect.univ.dr. Bilți Raluca Simina

4. Lect.univ.dr. Risti Lucia Camelia - CIG

5. Conf.univ.dr. Condea Bogdan Virgil - FB

6. Lect.univ.dr. Veress Monica Suzana - ECTS

7. Conf.univ.dr. Bălan Leonard Sergiu – MAN

12. Comisia Erasmus +:

1. Conf.univ.dr. Sanda Grigorie (sandaksg@yahoo.com) - decan FSEco

2. Lect.univ.dr. Rusu Sergiu - coordonator departamental Erasmus +

3. Conf.univ.dr. Almaşi Robert Cristian - director departament FSEco

13. Comisia de echivalare a notelor în fișele de diferență:

1. Conf.univ.dr. Sanda Grigorie (sandaksg@yahoo.com) - președinte

2. Prof.univ.dr. Cernușa Lucian

3. Conf.univ.dr. Pantea Mioara Florina

4. Conf.univ.dr. Trifan Vanina Adoriana

5. Lect.univ.dr. Spînu Adina Eleonora

6. Ilca Elisabeta - secretar șef FSEco

  14. Membru în comisia CEAC:

  1. Prof. univ. dr. Cernușca Lucian (luciancernusca@gmail.com)

  15. Responsabil site UAV FSEco:

  1. Lect.univ.dr. Săplăcan Silviu Ilie (silviu.saplacan@uav.ro)

  Planul strategic al Facultății de Științe Economice 2020-2024

  Planul operațional al Facultății de Științe Economice