Cadre didactice

Conducerea Facultății de Științe Economice

Decan
Conf.univ.dr Sanda Grigorie
ProdecanConf.univ.dr Pantea Mioara Florentina
ProdecanLect.univ.dr Spînu Adina Eleonora

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Nr.crt.

Funcţia didactică

Nume şi prenume

1

Conf.univ.dr.

Lile Ramona

2

Prof.univ.dr.

Cernușca Lucian

3

Conf.univ.dr.

Isac Florin

4

Conf.univ.dr.

Bălan Leonard

5

Conf.univ.dr.

Cilan Teodor

6

Conf.univ.dr.

Pantea Mioara

7

Conf.univ.dr.

Almasi Robert

8

Prof.univ.dr.

Cuc Lavinia Denisia

9

Conf.univ.dr.

Sanda Grigorie

10

Lect.univ.dr.

Mazuru Luminiţa

11

Lect.univ.dr.

Spînu Adina

12

Student

Barbă Lorena Daniela

13

Student

Șușca Nicoleta Elena

14

Student

Vurdea Florina Alexandra

15

Student

Zverhovschii Ecaterina

Comisii

1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare:

1. Conf. univ. dr. Isac Florin Lucian (florinisac72@yahoo.com) - președinte

2. Conf.univ.dr. Nicolaescu Cristina

3. Conf.univ.dr. Trifan Vanina Adoriana

4. Lect.univ.dr. Veress Monica Suzana

5. Conf.univ.dr. Dăianu Dana Codruța

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:

1. Conf.univ.dr. Bălan Leonard Sergiu (leonard_balan@yahoo.com) - preşedinte

2. Conf.univ.dr. Isac Florin Lucian

3. Lect.univ.dr. Barbu Florentina Simona

4. Lect.univ.dr Risti Lucia Camelia

5. Lect.univ.dr Blaga Radu Lucian

3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității:

1. Prof. univ. dr. Cernuşca Lucian (luciancernusca@gmail.com) - președinte

2. Conf. univ. dr. Dăianu Dana Codruța

3. Lect. univ. dr. Gomoi Bogdan Cosmin

4. Lect. univ. dr. Risti Lucia Camelia

5. Șușca Nicoleta Elena – student

4. Comisia pentru relații internaționale:

1. Conf. univ.dr. Pantea Mioara (mioarapantea@gmail.com) - președinte

2. Conf.univ.dr. Manaţe Daniel

3. Lect.univ.dr. Rusu Sergiu

4. Vieru Raluca Lorena - student

5. Comisia pentru donații și sponsorizări:

1. Lect.univ.dr. Risti Lucia Camelia (lucia_risti@yahoo.com) - președinte

2. Lect.univ.dr. Boghicevici Claudia

3. Lect.univ.dr. Blaga Radu Lucian

4. Lect.univ.dr. Bilți Raluca Simina

6. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

1. Prof.univ.dr. Cernușca Lucian (luciancernusca@gmail.com) - președinte

2. Conf.univ.dr. Condea Bogdan Virgil

3. Lect.univ.dr. Rusu Corina Maria

7. Comisia de audit intern a procesului de învățământ şi cercetare:

1. Prof.univ.dr. Szenteşi Silviu (silviuszentesi@yahoo.com)- preşedinte

2. Conf.univ.dr. Isac Florin Lucian

3. Conf.univ.dr. Harangus Daniela

4. Lect.univ.dr. Mazuru Luminiţa

5. Lect.univ.dr. Spînu Adina Eleonora

8. Comisia de burse:

1. Conf.univ.dr. Pantea Mioara (mioarapantea@gmail.com) - președinte

2. Șușca Nicoleta - studentă

3. Vieru Raluca Lorena - studentă

4. Badea Ioana Mihaela - student

5. Ilca Elisabeta - secretar șef FSEco

9. Comisia de orar şi programarea examenelor:

1. Conf.univ.dr. Trifan Vanina (trifanvanina@yahoo.com) - președinte

2. Prof.univ.dr. Cuc Lavinia Denisia

3. Lect.univ.dr. Veress Monica Suzana

4. Conf.univ.dr. Condea Bogdan Virgil

10. Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ:

1. Conf. univ. dr. Almași Robert Cristian (robert.almasi@uav.ro) - președinte

2. Conf.univ.dr. Condea Bogdan Virgil

3. Lect.univ.dr. Barbu Florentina Simona

4. Lect.univ.dr. Gomoi Bogdan Cosmin

5. Prof.univ.dr. Cuc Lavinia Denisia

11. Comisia ALUMNI

1. Lect.univ.dr. Spînu Adina Eleonora (adinasturz@gmail.com) - președinte

2. Asist.univ.dr. Rusu Corina Maria

3. Lect.univ.dr. Bilți Raluca Simina

4. Lect.univ.dr. Risti Lucia Camelia - CIG

5. Conf.univ.dr. Condea Bogdan Virgil - FB

6. Lect.univ.dr. Veress Monica Suzana - ECTS

7. Conf.univ.dr. Bălan Leonard Sergiu – MAN

12. Comisia Erasmus +:

1. Conf.univ.dr. Sanda Grigorie (sandaksg@yahoo.com) - decan FSEco

2. Lect.univ.dr. Rusu Sergiu - coordonator departamental Erasmus +

3. Conf.univ.dr. Almaşi Robert Cristian - director departament FSEco

13. Comisia de echivalare a notelor în fișele de diferență:

1. Conf.univ.dr. Sanda Grigorie (sandaksg@yahoo.com) - președinte

2. Prof.univ.dr. Cernușa Lucian

3. Conf.univ.dr. Pantea Mioara Florina

4. Conf.univ.dr. Trifan Vanina Adoriana

5. Lect.univ.dr. Spînu Adina Eleonora

6. Ilca Elisabeta - secretar șef FSEco

    14. Membru în comisia CEAC:

    1. Prof. univ. dr. Cernușca Lucian (luciancernusca@gmail.com)

    Planul strategic al Facultății de Științe Economice 2016-2020

    Planul operațional al Facultății de Științe Economice