Practică

Îndrumători de Practică și Practică în vederea elaborării lucrării de licență

Program de studiu licență
Îndrumător practică

Date de contact

Documente practică
Finanțe bănci
Conf. univ. dr. Condea Bogdan
bogdan.condea@uav.ro
0741150084
Contabilitate și informatică de gestiune
Lect. univ. dr. Gomoi Bogdan
bogdan.gomoi@uav.ro

0741014288
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Lect. univ. dr. Rusu Sergiu
sergiu.rusu@uav.ro

0257280679
Management
Lect. univ. dr. Rusu Corina
corina.rusu@uav.ro

0257280679

Îndrumători de Practica și Cercetare/documentare în vederea elaborării lucrării de disertație

Program de studiu masterat
Îndrumător practică
Date de contact
Documente practică
Antreprenoriat și administrarea afacerilor
Conf. univ.dr.Dăianu Codruta
codruta.daianu@uav.ro

0257280679
Finanţe corporative
Conf.univ. dr. Haranguş Daniela
daniela.harangus@uav.ro

0723493489
Strategii şi politici de management
Conf. univ. dr. Bălan Leonard
leonard.balan@uav.ro

0745381328
Management şi Finanţare în Administraţia Publică
Conf. univ.dr. Isac Florin
florin.isac@uav.ro

0744987856
Expertiză contabilă şi audit

Conf. univ.dr. Nicolaescu Cristina
cristina.nicolaescu@uav.ro

0257280679