An universitar 2020-2021

SEPTEMBRIE 2021

LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2021

Calendar licență - SEPTEMBRIE 2021

Acte necesare înscriere licență - idem sesiune iulie

DISERTAȚIE - SEPTEMBRIE 2021

Calendar disertație - SEPTEMBRIE 2021

Acte necesare înscriere disertație - idem sesiune iulie

IULIE 2021

Listă teme licență și disertație

Nr. crt.

Nume și Prenume

Titluri: didactic, științific

Domenii

de

cercetare

științifică

Teme licență

Teme disertație

E-mail

1

ALMAȘI

ROBERT

Conferențiar

doctor

contabilitate

audit

Licență

Disertație

robert.almasi@uav.ro

2

BARBU

FLORENTINA

Lector

doctor

marketing

Licență

Disertație

florentina.barbu@uav.ro

3

BÎJA

MONICA

Lector

doctor

marketing

Licență

Disertație

monica.bija@uav.ro

4

BĂLAN

LEONARD

SERGIU

Conferențiar

doctor

management

Licență

Disertație

leonard.balan@uav.ro

5

BOGHICEVICI

CLAUDIA

Lector

doctor

finanțe

Licență

Disertație

claudia.boghievici@uav.ro

6

CERNUȘCA

LUCIAN

Profesor

doctor

contabilitate

Licență

Disertație

lucian.cernusca@uav.ro

7

CILAN

TEODOR

FLORIN

Conferențiar

doctor

economie

Licență

Disertație

teodor.cilan@uav.ro

8

CONDEA

BOGDAN

Lector

Doctor

finanțe

Licență

Disertație

bogdan.condea@uav.ro

9

CSORBA

LUIELA

MAGDALENA

Conferențiar

doctor

economie

management

Licență

Disertație

luiela.csorba@uav.ro

10

CUC

LAVINIA

DENISA

Lector

doctor

contabilitate

Licență

Disertație

lavinia.cuc@uav.ro

11

DĂIANU
CODRUȚA

Conferențiar
doctor

economie administrarea afacerilor

Licență

Disertație

codruta.daianu@uav.ro

12

GOMOI

BOGDAN

COSMIN

Lector
doctor

contabilitate

Licență

Disertație

bogdan.gomoi@uav.ro

13

HARANGUȘ
DANIELA

Conferențiar

doctor

finanțe

Licență

Disertație

daniela.harangus@uav.ro

14

ISAC

FLORIN

LUCIAN

Conferențiar

doctor

administrarea afacerilor

management

Licență

Disertație

florin.isac@uav.ro

15

LILE

RAMONA

Conferențiar

doctor

management

administrarea afacerilor

Licență

Disertație

ramona.lile@uav.ro

16

MANAȚE

DANIEL

Conferențiar

doctor

contabilitate

Licență

Disertație

daniel.manate@uav.ro

17

MAZURU

LUMINIȚA

Lector

doctor

finanțe

Licență

Disertație

luminita.mazuru@uav.ro

18

NEAMȚIU

GHEORGHE

Conferențiar

doctor

contabilitate

Licență

Disertație

gheorghe.neamtiu@uav.ro

19

NICOLAESCU

CRISTINA

Conferențiar

doctor

contabilitate

Licență

Disertație

cristina.nicolaescu@uav.ro

20

NIȚU

ADRIAN

HENOREL

Conferențiar

doctor

finanțe

Licență

Disertație

adrian.nitu@uav.ro

21

PANTEA

MIOARA

FLORINA

Conferențiar

doctor

contabilitate

Licență

Disertație

mioara.pantea@uav.ro

22

RISTI

LUCIA

CAMELIA

Lector

doctor

finanțe

contabilitate

Licență

Disertație

lucia.risti@uav.ro

23RUSU CORINAAsistent
doctor
management

Licență

Disertațiecorina.condea@uav.ro

24

RUSU

SERGIU

Lector

doctor

economie

Licență

Disertație

sergiu.rusu@uav.ro

25

SANDA
GRIGORIE

Lector

doctor

marketing

Licență

Disertație

grigorie.sanda@uav.ro

26

SĂPLĂCAN

SILVIU ILIE

Lector

doctor

management
contabilitate

Licență

Disertație

silviu.saplacan@uav.ro

27

SPÎNU
ADINA

Lector

doctor

management

Licență

Disertație

adina.sturz@uav.ro

28

STOIAN CAMELIA

Lector

doctor

dreptLicențăDisertațiecamelia.stoian@uav.ro

29

SZENTEȘI

SILVIU

GABRIEL

Profesor

doctor

management

economie

Licență

Disertație

silviu.szentesi@uav.ro

30

TĂGĂDUAN

DIANA

Lector
doctor

management

Licență

Disertație

diana.tagaduan@uav.ro

31

TRIFAN

VANINA

ADORIANA

Conferențiar
doctor

finanțe

Licență

Disertație

vanina.boglea@yahoo.com