Admitere 2016

INFO Admitere

 • Acte necesare la înscrierea la admiterea 2016
 • PLIANT ADMITERE 2016
 • Regulament de organizare si desfasurare a concursului de admitere in ciclul de studii universitare de licenta si masterat, iulie-septembrie 2016
 • CNRED - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor
 • OMENCS 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Motodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, master si de doctorat pentru anul universitar 20016-2017
 • OMENCS 3482 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 • OMENCS 3775 din 16 Mai 2016 privind aprobarea Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de Învăţământ superior de stat acreditate
 • OMENCS 3855 din 26 Mai 2016 privind aprobarea Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor striini in unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, in anul şcolar/universitar 2016-2017

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 50 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 50 lei

Taxe de şcolarizare conform Hotărârii Senatului UAV nr. 99 din 22.04.2015

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

Dosarele se depun la UAV in perioada 18-29 iulie 2016

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat

Dosarele se depun la UAV in perioada 18-29 iulie 2016

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR ADMITERE UAV 2016


a. Sesiunea I licență şi master:

 • înscrierea 18-29 iulie;
 • afişarea rezultatelor preliminarii și depunerea contestațiilor 30 iulie;
 • afișarea rezultatelor finale 01 august.
 • data limită pentru confirmarea locului, respectiv a plății avansului de 50% din taxa de școlarizare 21 august (numai licenţă).
 • Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.

  b. Sesiunea II licență şi master:

  • înscrierea 02-10 septembrie;
  • afişarea rezultatelor preliminare și depunerea contestațiilor 11 septembrie;
  • afișarea rezultatelor finale 12 septembrie;
  • data limită pentru confirmarea locului, respectiv a plății avansului de 50% din taxa de școlarizare 15 septembrie
  • Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.