Admitere 2017

INFO ADMITERE

Sesiunea II de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 1.08.2017-12.09.2017 după următorul program:

în perioada 1.08 2017 -01.09 2017, de luni până vineri (cu excepţia sărbătorilor legale) între orele 9.00 -15.00 la biroul unic situat la etajul I, sala 17.

în perioada 04.09 2017-12.09.2017, de luni până vineri între orele 9.00 -17.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 9, Arad

Orar înscrieri :

Luni - Vineri între orele 09:00-17:00

Sâmbăta - Duminică între orele 09:00- 13:00

Admitere români de pretutindeni

Admitere cetățeni străini

Procedură operațională privind primirea la studii a cetățenilor străini în anul universitar 2017-2018

OMEN 3473 din 2017 admitere cetateni straini

OMEN nr 3236 din 10 februarie 2017

CNRED - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Recunoastere studii cetateni romani UE si SEE

Documente

CNRED - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 50 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 50 lei

Taxele de şcolarizare se vor actualiza conform HS.

  • Rezultate admitere 2017